Вартість послуг

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
                                          Дія                                                                                                                                                                                       Держ  мито         Гонорар Вартість, всього
Торгові марки
1. Підготовка та подача заявки на торгову марку одним заявником 1000 500 1500
- додатково за кожний клас Міжнародної класифікації  товарів та послуг більше одного  1000 50 1050
- додатково за подання в заявці кольорового зображення торгової марки 500 50 550
2. Подадча заяви на торговоу марку декількома заявниками 1300 600 1900
3. Публікація про видачу свідоцтва на трговоу марку в чорно - білому зображені за кожний клас 150 50 200
- додатково за публікацію уольорового зобрпаження торгової марки 100 - 100
4. Підготовка відповіді на запит експертизи - - -
5. Видача свідоцтва на торгову марку 100 - 100
6. Продовження строку дії свідоцтва на торгову марку, власником якого є одна особа, за один клас (раз в 10 років) 3000 100 3100
- додатково за кожний клас більше одного 300 - 300
7.Продовження строку дії свідоцтва на торгову марку, власниками якого є декілька осіб, за один клас 3900 200 4100
Авторське право  
8. Складання та подання заяви на реєстрацію авторського права або договору ,яки стосується авторського права (для фізичних осіб)

55,25

(авт. право)

72,25

(договір)

200

(заява)

350

(договір)

 
9. Оформлення та видача свідоцтва про реєстрацію авторського права (для фізичних осіб) 8,5 -- 8,5
10. Підготовка до держреєстрації авторського права юридичних осіб 161,5 200 361,5
11. Оформлення та видача свідоцтва про реєстрацію авторського права (для юридичних осіб) 25,5 -- 25,5
12. Підготовка до держреєстрації договорів, які стосуються авторського права (для юридичних осіб) 195,5

200

(заява)

350

(договір)

 
13. Юридичні консультації в сфері інтелектуальної власності -- 80 80