Івано-Франківське обласне відділення Асоціації

 

 

Керівник відділення

Гвоздянчук Леся Василівна                                               

 

 

Про відділення

МЖК "Експрес - 24"

Товариство з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне будівельно-виробниче підприємство МЖК Експрес-24» було створене 6 березня 1996 року і є одним з перших приватних будівельних компаній м. Івано-Франківська. Керівником підприємства є Салига Олекса Васи­льович.

За 15 років свого існування було збудовано і введено в експлуатацію більше 66 тисяч квадратних метрів житла.

З моменту заснування та початку роботи на ринку житлового будівни­цтва ТОВ «МЖК Експрес-24» практикувало комплексний підхід до ор­ганізації бізнесу, тісно пов’язуючи свої стратегічні плани з вирішенням соціально-економічних проблем.

Компанія виступає в якості ін­вестора, забудовника та генпідряд­ника, здійснюючи повний цикл робіт від проектування і введення будинків в експлуатацію до обслу­говування збудованого житла власною житлово-експлуатаційною організацією. Пріоритетним на­прямком діяльності ТОВ «МЖК Експрес-24» є будівництво житло­вих мікрорайонів з власною інфра­структурою. Найбільш відомими є комплекси по вулицям Української Дивізії, Курінного Чорноти, Миколайчука, Національної Гвардії та Пилипа Орлика.

Візитною карткою міста та Прикарпаття в цілому стали ар­хітектурно довершені будинки, збу­довані «МЖК Експрес-24». Мова йде про житлові будинки по вули­цям Б. Лепкого, Чорновола, Неза­лежності, С. Бандери, а житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Коновальця, 77 зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсі «Кращі будівлі, які збудовані в 2005 році в Україні». Цей конкурс був проведений Мінбудом України.

Завдяки оригінальним архітектурним вирішенням фасадів, застосуван­ню якісних будівельних матеріалів, впровадженню новітніх технологій і сучасних конструктивних рішень, а також комфортності, будинки, збудо­вані компанією «МЖК Експрес-24», вигідно відрізняються поміж інших новобудов.

Підприємство брало активну участь у реконструкції та будівництві житлових бу­динків в Івано-Франківській області, а саме — у Калуші, Городенці, смт.Богородчанах.

На даний час фірма будує два житлових комплекси по­кращеного планування, а в 2011 році планується будівни­цтво ще трьох житлових маси­вів.

Для забезпечення висо­кої якості робіт ТОВ «МЖК Експрес-24» застосовує новітні проектні та технічні рішення, реалізовує проекти будь-якої складності протягом найкоротшого терміну. Для до­сягнення цих цілей були розширені види діяльності, які здійснюються власними силами. Так, у 2003 році створена проектна група, яка дає мож­ливість створювати індивідуальні проекти на кожний будинок. Це дозво­ляє у стислі терміни виконувати архітектурно-планувальні роботи.

Для якісного обслуговування збудованого житла та належного рів­ня утримання житлового фонду в 2001 р. створено ТОВ ЖЕД «Експрес- Комфорт» для влаштування відповідних умов проживання мешканців у зданих в експлуатацію будинках. А для надійного захисту майна і житла власників у 2004 році створена й активно працює охоронна фірма ТОВ Експрес-сервіс.

Компанія присутня у всіх сегментах ринку, будуючи житло економ-класу, бізнес-класу та елітне і може запропонувати своїм клієнтам якісно збудовані квартири в різних районах Івано-Франківська, охоплюючи ши­рокий ціновий діапазон.

В складних економічних умовах компанія не тільки не зупинила будів­ництво, а й наростила його темпи, постійно забезпечуючи роботу всіх бу­дівельних майданчиків. Для їх організації діє транспортна дільниця, яка налічує більше 50 одиниць техніки.

На сьогоднішній день по об’ємах житлового будівництва, масштабам впливу на будівельну структуру Івано-Франківська ТОВ «МЖК Екс-прес-24» є безумовним лідером серед будівельних компаній міста.